Επιτυχημένες συνεντεύξεις

Επιτυχημένες συνεντεύξεις

Σκοπός και οφέλη

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Κατανοήσει το ρόλο τους στη διαδικασία των αποτελεσματικών συνεντεύξεων
 • Αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται όταν συμμετέχουν σε μια συνέντευξη
 • Μυηθεί στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την
 • Εξοικειωθεί με ένα εγχειρίδιο δομημένων συνεντεύξεων ώστε να είναι σε
 • Εξασκηθεί στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων που αφορούν ανθρώπους.

 

Περιεχόμενο

 • Τι είναι συνέντευξη
 • Βασικά προβλήματα και περιορισμοί
 • Παιγνίδι ρόλων (Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού Ι)
 • Η δομημένη Συνέντευξη
 • Οι απαιτούμενες ικανότητες του υπεύθυνου για την επιλογή προσωπικού
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Παιγνίδι ρόλων (Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού ΙΙ)
 • Συνέντευξη και Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Η χρήση της Συνέντευξης στις περιπτώσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
 • Η χρήση της Συνέντευξης Πειθαρχικών Συμπεριφορών ενάντιες στις αρχές της ομάδας.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *